Ancilla College

Introduction

Read the Official Description

Ancilla колеџ е либерални уметности институција за високо образование, спонзорирана од страна на сиромашните слугинките на Исус Христос. религиозна традиција на колеџот се католици, но нејзината клима е ecumenical- отворена за секој поединец одлука да се образува и можност. Ancilla служи разновидна популација со мали класи, сеопфатна туторство и лична поддршка за учење, и лична интеракција. Ancilla колеџ нуди повеќе од две дузина различни програми кои се трансформира и да ги поттикне студентите да се постигне висок академски цели, да се изгради вештини за доживотно учење, да започне успешна кариера и да ги извршуваат вредности во центарот животи.

 • Историја: Основана во 1937 година од страна на група на католички сестри, сиромашните слугинките на Исус Христос.
<li>Ancilla &#1085;&#1091;&#1076;&#1080; &#1089;&#1086;&#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1085;&#1080;&#1082; &#1089;&#1090;&#1077;&#1087;&#1077;&#1085;&#1080; &#1076;&#1077;&#1082;&#1072; &#1116;&#1077; &#1079;&#1072;&#1087;&#1086;&#1095;&#1085;&#1077; &#1082;&#1072;&#1088;&#1080;&#1077;&#1088;&#1072; &#1080;&#1083;&#1080; &#1090;&#1088;&#1072;&#1085;&#1089;&#1092;&#1077;&#1088; &#1085;&#1072; &#1082;&#1086;&#1083;&#1077;&#1119;&#1080; &#1080; &#1091;&#1085;&#1080;&#1074;&#1077;&#1088;&#1079;&#1080;&#1090;&#1077;&#1090;&#1080; &#1085;&#1072;&#1089;&#1077;&#1082;&#1072;&#1076;&#1077;.</li>
<li>Ancilla &#1085;&#1091;&#1076;&#1080; &#1087;&#1086;&#1074;&#1077;&#1116;&#1077; &#1086;&#1076; &#1076;&#1074;&#1077; &#1076;&#1091;&#1079;&#1080;&#1085;&#1072; &#1088;&#1072;&#1079;&#1083;&#1080;&#1095;&#1085;&#1080; &#1087;&#1072;&#1090;&#1077;&#1082;&#1080; &#1085;&#1072; &#1091;&#1089;&#1087;&#1077;&#1093;&#1086;&#1090;: &#1087;&#1088;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1084;&#1080; &#1088;&#1077;&#1072;&#1083;&#1085;&#1080;&#1086;&#1090; &#1089;&#1074;&#1077;&#1090; &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1080;&#1080;.</li>
<li>&#1042;&#1080;&#1077; &#1085;&#1077;&#1084;&#1072; &#1076;&#1072; &#1089;&#1077; &#1080;&#1079;&#1075;&#1091;&#1073;&#1080; &#1074;&#1086; &#1090;&#1086;&#1083;&#1087;&#1072;&#1090;&#1072;: Ancilla &#1080;&#1084;&#1072; &#1086;&#1082;&#1086;&#1083;&#1091; 500 &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1080;.</li>
<li>&#1052;&#1072;&#1083;&#1080;, &#1080;&#1085;&#1090;&#1077;&#1088;&#1072;&#1082;&#1090;&#1080;&#1074;&#1085;&#1080; &#1091;&#1095;&#1080;&#1083;&#1085;&#1080;&#1094;&#1072; &#1091;&#1095;&#1077;&#1114;&#1077;: &#1054;&#1076;&#1085;&#1086;&#1089;&#1086;&#1090; &#1085;&#1072; &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;-&#1076;&#1072;-&#1092;&#1072;&#1082;&#1091;&#1083;&#1090;&#1077;&#1090;&#1086;&#1090; &#1077; &#1089;&#1072;&#1084;&#1086; 11: 1.</li>
<li>&#1044;&#1080;&#1087;&#1083;&#1086;&#1084;&#1080;&#1088;&#1072;&#1085;&#1080; &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1080;: 78% &#1086;&#1076; &#1085;&#1072;&#1096;&#1080;&#1090;&#1077; &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1080; &#1089;&#1077; &#1091;&#1089;&#1087;&#1077;&#1096;&#1085;&#1086; &#1076;&#1072; &#1076;&#1080;&#1087;&#1083;&#1086;&#1084;&#1080;&#1088;&#1072;&#1072;&#1090; &#1080;&#1083;&#1080; &#1090;&#1088;&#1072;&#1085;&#1089;&#1092;&#1077;&#1088; &#1076;&#1072; &#1075;&#1086; &#1087;&#1088;&#1086;&#1076;&#1086;&#1083;&#1078;&#1072;&#1090; &#1089;&#1074;&#1086;&#1077;&#1090;&#1086; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1074;&#1086; &#1088;&#1086;&#1082; &#1086;&#1076; 5 &#1075;&#1086;&#1076;&#1080;&#1085;&#1080;.<img class="image-element pull-right half-width" src="//www.masterstudies.com/element_db/27/27191_IMG_0258.jpg" alt="" title=""/></li> <li>&#1060;&#1080;&#1085;&#1072;&#1085;&#1089;&#1080;&#1089;&#1082;&#1072; &#1087;&#1086;&#1084;&#1086;&#1096;: 85% &#1086;&#1076; &#1085;&#1072;&#1096;&#1080;&#1090;&#1077; &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1080; &#1076;&#1086;&#1073;&#1080;&#1074;&#1072;&#1072;&#1090; &#1085;&#1077;&#1082;&#1086;&#1112; &#1074;&#1080;&#1076; &#1085;&#1072; &#1087;&#1086;&#1084;&#1086;&#1096;; $ 3,8 &#1084;&#1080;&#1083;&#1080;&#1086;&#1085;&#1080; &#1074;&#1086; &#1075;&#1088;&#1072;&#1085;&#1090;&#1086;&#1074;&#1080; &#1080; &#1089;&#1090;&#1080;&#1087;&#1077;&#1085;&#1076;&#1080;&#1080; &#1079;&#1072; &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1080;&#1090;&#1077; Ancilla &#1084;&#1080;&#1085;&#1072;&#1090;&#1072;&#1090;&#1072; &#1075;&#1086;&#1076;&#1080;&#1085;&#1072;.</li>
<li>&#1040;&#1090;&#1083;&#1077;&#1090;&#1080;&#1082;&#1072;: 18 NCJAA &#1090;&#1080;&#1084;&#1086;&#1074;&#1080;, &#1074;&#1082;&#1083;&#1091;&#1095;&#1091;&#1074;&#1072;&#1112;&#1116;&#1080; &#1075;&#1080; &#1080; &#1084;&#1072;&#1078;&#1080;&#1090;&#1077; &#1073;&#1077;&#1079;&#1073;&#1086;&#1083;, &#1084;&#1072;&#1096;&#1082;&#1072; &#1080; &#1078;&#1077;&#1085;&#1089;&#1082;&#1072; &#1082;&#1086;&#1096;&#1072;&#1088;&#1082;&#1072;, &#1084;&#1072;&#1078;&#1080;&#1090;&#1077; &#1080; &#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1075;&#1086;&#1083;&#1092;, &#1084;&#1072;&#1078;&#1080;&#1090;&#1077; &#1080; &#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1092;&#1091;&#1076;&#1073;&#1072;&#1083;, &#1084;&#1072;&#1096;&#1082;&#1080; &#1083;&#1072;&#1082;&#1088;&#1086;&#1089;, &#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1089;&#1086;&#1092;&#1090;&#1073;&#1086;&#1083;, &#1078;&#1077;&#1085;&#1089;&#1082;&#1072; &#1086;&#1076;&#1073;&#1086;&#1112;&#1082;&#1072;, &#1082;&#1086;-&#1077;&#1076; &#1085;&#1072;&#1074;&#1080;&#1074;&#1072;&#1114;&#1077;, &#1080; &#1082;&#1086;-&#1077;&#1076; &#1082;&#1086;&#1085;&#1082;&#1091;&#1088;&#1077;&#1085;&#1090;&#1085;&#1072; &#1090;&#1072;&#1085;&#1094;.</li> 
<li>&#1044;&#1077;&#1089;&#1077;&#1090;&#1080;&#1094;&#1080; &#1072;&#1082;&#1090;&#1080;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1080; &#1075;&#1088;&#1091;&#1087;&#1080; &#1085;&#1072; &#1082;&#1072;&#1084;&#1087;&#1091;&#1089;&#1086;&#1090;: &#1057;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1089;&#1082;&#1080; &#1072;&#1084;&#1073;&#1072;&#1089;&#1072;&#1076;&#1086;&#1088;&#1080;, &#1057;&#1052;&#1050;, &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1089;&#1082;&#1072;&#1090;&#1072; &#1074;&#1083;&#1072;&#1076;&#1072;, &#1058;&#1080;&#1090;&#1072; &#1060;&#1080; &#1050;&#1072;&#1087;&#1072; &#1095;&#1077;&#1089;&#1090; &#1086;&#1087;&#1096;&#1090;&#1077;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086;, &#1058;&#1072;&#1085;&#1094;&#1086;&#1074; &#1082;&#1083;&#1091;&#1073;, &#1082;&#1091;&#1075;&#1083;&#1072;&#1114;&#1077; &#1080; &#1084;&#1085;&#1086;&#1075;&#1091; &#1087;&#1086;&#1074;&#1077;&#1116;&#1077;.</li>
<li>&#1051;&#1086;&#1082;&#1072;&#1094;&#1080;&#1112;&#1072;: &#1090;&#1080;&#1074;&#1082;&#1072;, &#1088;&#1091;&#1088;&#1072;&#1083;&#1085;&#1080;, &#1053;&#1080;&#1079; &#1082;&#1072;&#1084;&#1087;&#1091;&#1089; &#1074;&#1086; &#1073;&#1083;&#1080;&#1079;&#1080;&#1085;&#1072; &#1085;&#1072; &#1055;&#1083;&#1080;&#1084;&#1091;&#1090;, &#1074;&#1086; &#1089;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1085;&#1080;&#1086;&#1090; &#1076;&#1077;&#1083; &#1085;&#1072; &#1048;&#1085;&#1076;&#1080;&#1112;&#1072;&#1085;&#1072; (&#1089;&#1072;&#1084;&#1086; &#1077;&#1076;&#1077;&#1085; &#1095;&#1072;&#1089; &#1080; &#1087;&#1086;&#1083;&#1086;&#1074;&#1080;&#1085;&#1072; &#1074;&#1086;&#1079;&#1077;&#1114;&#1077; &#1086;&#1076; &#1063;&#1080;&#1082;&#1072;&#1075;&#1086;).</li>

Ancilla колеџ нуди високо квалитетни програми вонреден степен во мали, лични класи предводена од поттикнување на факултет. Започнете ја вашата патување со нас и ќе може да оди никаде. Ние ќе ви помогнат на секој чекор од патот.

 • земјоделството
 • животните науки
 • Однесување наука
 • Бизнис администрација
 • Порака: мас-медиумите
 • комуникациски студии
 • компјутерските информативни системи
 • кривичната правда
 • кулинарски уметности
 • Раното детство образование
 • основно образование
 • Англиски
 • Еколошка технологија
 • Науката вежба
 • општи студии
 • Здравствена наука
 • ИСТОРИЈА
 • Угостителство и туризам
 • Логистика и инвентар системи
 • Лиценцирано Практични на регистрирани медицинска сестра (LPN да RN)
 • Медицински сестри (RN)
 • Професионални здравствени студии
 • Религиозни студии
 • Наука
 • Средно образование
 • Спортски менаџмент
 • теологија

Неверојатни нова on-кампусот домување:

Нашиот бренд нови сали на живеење имаат пространи двокреветни соби, секоја со приватна бања. се вклучени безжични мрежи, перална објекти и целосна оброк планови.

Внимание на секој студент поединечно

Со односот студент-да-факултетот на 12-во-1 ќе добијат лични внимание на Ancilla. Ние немаме гигант предавање сали, само факултет и членови на персоналот кои одма да знаете и поддршка на своите цели.

Достапни и ефикасни

Студентите на Ancilla се со поголема веројатност да дипломираат на време, добивање на шефот на кариера или четири години степен. Повеќе од 97 проценти од нашите дипломирани студенти оценувате нивната образовна искуство овде како "многу задоволни" или повисок.

Достапен, висока вредност образование

Ние сме на најниската цена приватен колеџ во Индијана со школувањето заклучен во на истата ниска стапка додека сте студент со полно работно време. Без изненадувања, нема школарина се зголемува!

Ние веруваме во вас.

Ancilla колеџ, основана во 1937 година, е акредитирана од страна на Комисијата за високото образование, Државниот совет на медицински сестри Индијана и е член на независни колеџи на Индијана.

This school offers programs in:
 • Англиски

Гледа Associate of Applied Science » Гледа Associate of Science » Гледа BScs »

Programs

This school also offers:

Associate of Applied Science

соработник на применетата наука во компјутерските информативни системи

Студии врз за студентски град Целосна 2 години September 2019 Соединети Американски Држави Donaldson

Во програмата Ancilla колеџот компјутерски и информациони системи (ЗНД) ќе учат компјутерска технологија и софтверски вештини. Вашиот вонреден степен на применета наука (ААС), ќе ви обезбеди со рацете на искуства, обука на вештини и знаења во врска со компјутерски апликации, мрежна безбедност, веб дизајн и нови информатички технологии ... [+]

Во програмата Ancilla колеџот компјутерски и информациони системи (ЗНД) ќе учат компјутерска технологија и софтверски вештини. Вашиот вонреден степен на применета наука (ААС), ќе ви обезбеди со рацете на искуства, обука на вештини и знаења во врска со компјутерски апликации, мрежна безбедност, веб дизајн и нови информатички технологии.

Ќе се научиш да се решат проблемите, пишува основните програмски код и да научат како да се развијат апликации и планови мрежа. Вие ќе бидете во можност да работат со технологија за да создаде решенија, размислуваат критички и да се прилагодува на променливите алатки и онлајн средини.... [-]


соработник на применетата наука во Кулинарство уметност управување

Студии врз за студентски град Целосна September 2019 Соединети Американски Држави Donaldson

На ААС во Кулинарство уметност управување Ancilla подготвува студентите за успешна кариера во областа, расте. Професионални готвачи работат во ресторани, одморалишта, хотели, болници и корпоративното седиште. Да се ​​биде готвач, за многу луѓе, е првиот чекор кон градење на бизнис во услуга на храна или одморалиште менаџмент ... [+]

Ние изградивме мензата и студентски живот центар со настава кујна во 2016 година Вие би можеле да бидат меѓу првите класа во нашата нова програма кулинарски вештини.

На ААС во Кулинарство уметност управување Ancilla подготвува студентите за успешна кариера во областа, расте. Професионални готвачи работат во ресторани, одморалишта, хотели, болници и корпоративното седиште.

Да се ​​биде готвач, за многу луѓе, е првиот чекор кон градење на бизнис во услуга на храна или одморалиште менаџмент. Ќе најдете готвачи во приватни домови, бродот на бродови, и како продавачи во high-end камиони храна.... [-]


Associate of Science

соработник на науката во животната средина студии

Студии врз за студентски град Целосна 4 семестри September 2019 Соединети Американски Држави Donaldson

програми за животна средина технологија нуди низа на класи кои се занимаваат со тоа како науката се однесува на природниот свет. Примарно значење на основните разбирање на науката е под стрес, а се фокусира на признавање на актуелни теми од областа на науката и како тие влијаат на нашиот секојдневен живот ... [+]

програми за животна средина технологија нуди низа на класи кои се занимаваат со тоа како науката се однесува на природниот свет. Примарно значење на основните разбирање на науката е под стрес, а се фокусира на признавање на актуелни теми од областа на науката и како тие влијаат на нашиот секојдневен живот.

Целите на програмата за заштита на животната средина технологија за да се обезбеди потребните курсеви општо образование за студентите на телото во целина, како и да обезбеди основни познавања од науката соодветни за основа за продолжување на било кој на науки (физика, хемија, биологија, геологија, астрономијата или земјоделство) по пренос на висок институција. Овие курсеви се наменети да ги учат и се развиваат научни методи како форма на критичка анализа на проблеми и појави и / или развој на употребата на математичката анализа за да се реши квантитативните проблеми.... [-]


соработник на науката во спортот за управување

Студии врз за студентски град Целосна 4 семестри September 2019 Соединети Американски Држави Donaldson

Со 20 спортски програми веќе во место и повеќе да дојде, Ancilla не е непознат за светот на спортот. Ancilla нуди соработник спортски менаџмент на науката степен поради спортско игралиште професионалните носи милијарди $ 14 во приходи секоја година и вработува повеќе од 456.000 луѓе. Еден од пет Американци на возраст од 6 години и постари е здравјето на клубот на потрошувачите. Од 2008 до 2013 година, корисниците на здравствената клуб зголеми ... [+]

Со 20 спортски програми веќе во место и повеќе да дојде, Ancilla не е непознат за светот на спортот. Ancilla нуди соработник спортски менаџмент на науката степен поради спортско игралиште професионалните носи милијарди $ 14 во приходи секоја година и вработува повеќе од 456.000 луѓе. Еден од пет Американци на возраст од 6 години и постари е здравјето на клубот на потрошувачите. Од 2008 до 2013 година, корисниците на здравствената клуб зголеми 47.700.000-53.000.000 во текот на тој петгодишен период од 2008 до 2013 година. Денес, постојат околу 59 милиони потрошувачи здравјето на клубот. Според сите показатели, укажува на тоа дека овој дел од индустријата се очекува да се зголеми побрзо од просекот во 7 отсто од 2012-2022.... [-]


соработник на науката во угостителството и туризмот

Студии врз за студентски град Целосна 4 семестри September 2019 Соединети Американски Држави Donaldson

Ancilla колеџ за угостителство и туризам соработник на науката степен програма е дизајнирана да се обезбеди академски програма каде што добро заоблени либерални уметности образование, општата бизнис знаење и општите принципи на менаџмент, се предава и се предвидени, како и обезбедување на знаења и поттикнување на вештини за специфични за угостителство, сместување, туризам и други рекреативни бизниси ... [+]

Ancilla колеџ за угостителство и туризам соработник на науката степен програма е дизајнирана да се обезбеди академски програма каде што добро заоблени либерални уметности образование, општата бизнис знаење и општите принципи на менаџмент, се предава и се предвидени, како и обезбедување на знаења и поттикнување на вештини за специфични за угостителство, сместување, туризам и други рекреативни бизниси.... [-]


соработник на науката за бизнис администрација

Студии врз за студентски град Целосна 4 семестри September 2019 Соединети Американски Држави Donaldson

Бизнис администрација на програмата Ancilla колеџот ќе добие моќен бизнис вештини и основа да се изгради подобра бизнис практики. Твојот степен ќе ви овозможи со рацете на искуства и знаења поврзани со сметководство, економија, менаџмент, бизнис закон, маркетинг и ... [+]

Бизнис администрација на програмата Ancilla колеџот ќе добие моќен бизнис вештини и основа да се изгради подобра бизнис практики. Твојот степен ќе ви овозможи со рацете на искуства и знаења поврзани со сметководство, економија, менаџмент, бизнис закон, маркетинг.

Твојот степен ќе сторат повеќе отколку да виси на ѕид-тоа ќе покаже што сте научиле да ги реши проблемите, план за успех, размислуваат критички, да води тим, и се прилагодува на променливите услови. Студентите со концентрација во бизнис се подготвени да придонесат во или не-за-профит или организации профит-ориентирани или како претприемачи, менаџери или квалификувани професионалци.... [-]


Videos

Ancilla Virtual Tour